DANH MỤC

Đơn hàng Đài Loan

Xuất khẩu lao động Đài Loan

Tuyển dụng kỹ sư cử nhân đi làm việc tại Đài loan

Công ty Cp cưng ứng lao động và thương mại hải phòng – HALASUCO – Tuyển dụng : kỹ sư, cử nhân các ngành nghề đi làm việc tại đài loan Thời hạn hợp đồng : 03 năm được ra hạn nhiều lần Mức...