DANH MỤC

Công ty HALASUCO được chứng nhận xếp hạng 5 sao năm 2016

Trải qua quá trình phấn đấu và hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động trong suốt hơn 10 năm vừa qua và lỗ lực hết mình Công ty CP cưng ứng lao động và thương mại Hải Phòng – Halasuco – liên tiếp các năm đều nhận được bằng khen của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội, Hiệp Hội xuất khẩu lao động Việt Nam! nhờ những đóng góp hết mình cho xã vì sự nghiệp xoá đói giảm nghèo và làm giàu cho nhân dân Việt Nam  

CÁC TIN LIÊN QUAN

Comments are closed.