DANH MỤC

Danh sách ứng viên trúng tuyển đơn hàng Trung Đoan ngày 10-01-2017

Lượt xem: 347 - Ngày:

Chúc mừng các bạn có tên dưới đây đã trúng tuyển đơn hàng Điện tử tại đài bắc

1 NV01 阮氏河 NGUYEN THI HOA 1988/10/29
2 NV02 陳氏河江 TRAN THI HA GIANG 1988/03/21
3 NV19 黎氏蓮 LE THI LIEN 1984/05/30
4 NV22 黃氏方 HOANG THI PHUONG 1989/03/08
5 NV25 張氏夢 TRUONG THI MO 1995/07/19
6 NV35 裴氏緣 BUI THI DUYEN 1995/04/20
7 NV38 黎氏林 LE THI LAM 1992/04/01
8 NV40 阮氏海 NGUYEN THI HAI 1994/09/19
9 NV41 阮氏梅 NGUYEN THI MO 1992/04/27
10 NV47 黎氏銀 LE THI NGAN 1991/10/16
11 NV50 黎氏清 LE THI THANH 1995/03/02
12 NV58 阮氏貼 NGUYEN THI THIET 6/25/1992
13 NV68 阮氏蝶 NGUYEN THI DIEP 7/25/1987
14 NV69 阮氏蓮 NGUYEN THI LIEN 8/25/1991
15 NV72 鄧氏翠 DANG THI THUY 1/2/1984
16 NV79 羅氏女 LA THI CAI 3/30/1993
17 NV81 阮氏戰 NGUYEN THI CHIEN 7/8/1990
18 NV84 福氏玉 PHUC THI NGOC 8/17/1998
19 NV88 陳 氏秋 TRAN THI THU 2/22/1988
20 NV95 范氏秋香 PHAM THI THU HUONG 8/15/1992
21 NV102 阮華理 NGUYEN HOA LY 1/14/1989
22 NV113 杜氏義 DO THI NGHIA 1988/02/23
23 NV117 曲氏蘭 KHUC THI LAN 1983/06/13
24 NV122 陳氏河美 TRAN THI HA MY 1987/07/07
25 NV125 阮氏惠 NGUYEN THI HUE 1990/01/13
26 NV127 阮氏紅 NGUYEN THI HONG 1983/04/04
27 NV128 周氏香 CHU THI HUONG 1992/10/25
28 NV129 阮氏藍 NGUYEN THI LAM 1994/08/29
29 NV135 阮世待 NGUYEN THI DOI 1987/07/02
30 NV137 范氏垂 PHAM THI THUY 1986/02/22
31 NV139 宋氏秋 TONG THI THU 1985/10/04

CÁC TIN LIÊN QUAN