DANH MỤC

Giới thiệu chung

Lượt xem: 281 - Ngày:

Dưới đây là thông tin khái quát về công ty của chúng tôi hiện nay.

  • Số lượng thực tập sinh đã xuất cảnh : 170 thực tập sinh
  • Số lượng nghiệp đoàn đang hợp tác : 5 nghiệp đoàn
  • Số lượng công ty tiếp nhận đang hợp tác : 20 công ty
  • Số lượng thực tập sinh đã nhập cảnh năm ngoái : 70 thực tập sinh
  • Dự kiến số lượng thực tập sinh phái cử năm nay : 100 thực tập sinh (năm 2016)

Thông qua số liệu ở trên cho thấy, đối với số lượng thực tập sinh công ty chúng tôi phái cử, việc gia tăng số lượng công ty tiếp nhận cũng có điểm đặc biệt. Đó là quá trình mở rộng giao thương đối với tất cả các công ty tiếp nhận, phù hợp với quan điểm hỗ trợ hoạt động kinh doanh thương mại của chúng tôi.

Công ty chúng tôi đặt văn phòng đại diện tại TOKYO và có 2 chuuzai 1 người nhật và 1 người việt. Văn phòng đại diện của công ty chúng tôi sẽ kết hợp cùng quý nghiệp đoàn thực hiện các công việc sau:

1. Đưa đón thực tập sinh ở sân bay khi thực tập sinh nhập cảnh.
2. Tham gia huấn luyện thể lực từ 1-2 tuần, tham gia lễ khai mạc, lễ bế mạc rồi tham gia cả khóa đào tạo về an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy với vai trò như một thông dịch viên trong thời gian đào tạo tại nghiệp đoàn,
3. Hướng dẫn đời sống sinh hoạt cho thực tập sinh trong thời gian làm việc tại công ty tiếp nhận.
4. 2-3 tháng lại thăm nghiệp đoàn và xí nghiệp tiếp nhận một lần.
5. Hướng dẫn về điều lệ của JITCO
6. Đưa ra phương án thi tuyển để kiểm tra kỹ năng và cùng tham gia hướng dẫn kỳ kiểm tra kỹ năng đó.
7. Bên cạnh đó cũng nhanh chóng đối ứng với các trường hợp phát sinh.
8. Hướng dẫn chuẩn bị hành lý, đưa tiễn ra sân bay khi về nước.
Ngoài ra, ngành nghề chính trong các công ty tiếp nhận hiện nay là các ngành như nông nghiệp, xây dựng,ép nhựa, gia công cơ khí, thực phẩm, may và nhiều hơn thế nữa.

CÁC TIN LIÊN QUAN